Online poker

Introductie
Poker is een kaartspel waarbij de speler inzet op mogelijke kaartcombinaties, die gemaakt kunnen worden met twee eigen kaarten (hole cards) en vijf gemeenschappelijke kaarten. De inzet belandt in een centrale pot. Men speelt dit spel tegen de andere spelers aan de tafel. Poker kent echter verschillende variaties. De meest bekende versie – en wellicht ook het snelst te leren – is Texas Hold’em poker.

Het doel
Het doel van het spel is om de hoogste combinatie te maken, volgens een bepaalde hiërarchie. Men kan ook winnen doordat alle overige spelers aan de tafel de kaarten wegleggen (folden). De speler die wint krijgt alle inzetten die in de centrale pot beland zijn. Soms gebeurt het ook dat twee of meerdere spelers een gelijkwaardige combinatie hebben, dan wordt de pot verdeeld (split pot).

De spelregels
Bij poker zijn er altijd drie vaste rollen: de dealer, de small blind en de big blind. De dealer zelf heeft echter niet altijd dezelfde functie. Het staat vast dat hij de kaarten deelt, maar soms mag hij niet meedoen met het spel zelf. Het laatste gebeurt vaak bij grote of professionele toernooien. De dealer heeft steeds een schijf voor zich liggen: de ‘dealerbutton’. Het spelt begint met het delen van de kaarten: iedere speler krijgt twee gesloten kaarten (hole cards). Het delen gebeurt met de klok mee.
Iedere speler krijgt steeds één kaart, te beginnen met de speler die links van de dealer zit. Deze twee kaarten zijn uniek en kunnen alleen door de speler die ze krijgt gebruikt worden om combinaties mee te vormen. De eerste speler die links van de dealer zit wordt de small blind genoemd, de tweede speler de big blind. Deze twee spelers zijn verplicht om een bepaald bedrag in te zetten. De big blind moet meestal het dubbele van de small blind inzetten. Dit zorgt ervoor dat er steeds ingezet wordt. Hierna volgt de eerste inzetronde. De speler die links van de big blind zit, moet als eerste inzetten. Hij heeft drie mogelijkheden: ofwel zet hij hetzelfde bedrag als de big blind in (callen), ofwel gaat hij de inzet verhogen (raisen) ofwel besluit hij de kaarten weg te leggen (folden) en niet meer mee te doen met deze ronde. Elke volgende speler heeft dezelfde opties. Het is echter zo dat als één van de speler de inzet verhoogt, alle spelers dezelfde inzet in de pot moeten plaatsen (callen) . Als een speler het bedrag te hoog vindt en dus niet meer wil inzetten, moet hij ‘folden’ en kan hij niet meer meedoen. Indien hij eerder ingezet heeft, blijft zijn inzet in de pot. Na deze inzetronde legt de dealer één kaart weg (burn). Vervolgens legt hij drie gemeenschappelijke kaarten (flop) van de overblijvende stapel op de tafel. Daarna begint er een tweede inzetronde. De eerste speler, die naast de big blind zit, heeft nu drie opties. Hij kan beslissen om zijn inzet te houden en verder geen extra geld in de pot te plaatsen (checken), hij kan zijn inzet verhogen (raisen) of hij kan zijn kaarten wegleggen (folden). Een speler in deze positie maakt echter nooit gebruik van de laatste optie.

Hij kan immers altijd ‘checken’ en kijken of de overige spelers hem volgen (checken), zoniet de inzet verhogen (raisen). Als deze tweede inzetronde afgelopen is, wordt opnieuw één kaart weggelegd. Daarna legt de dealer één kaart (turn), naast de drie kaarten die al op de tafel liggen (flop). Dit wordt opnieuw gevolgd door een nieuwe inzetronde. Uiteindelijk draait de dealer één kaart weg, gevolgd door een laatste vijfde kaart (river), die naast de overige vier kaarten wordt gelegd.
Hierna volgt de laatste inzetronde.
Al het geld dat de spelers gedurende deze inzetrondes inzet hebben, belandt in de centrale pot. Tenslotte volgt de ‘showdown’ en kunnen de spelers hun beste vijf kaarten (hand) met elkaar vergelijken. Als de hand gelijkwaardig is, wordt de pot gedeeld. Het kan gebeuren dat een ronde vroeger eindigt, als bijvoorbeeld alle spelers ‘folden’ en er slechts eentje overblijft. Deze speler kan dan beslissen om zijn kaarten te laten zien, of meteen op de stapel te gooien (muck). Bij poker wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende strategieën. Één zo’n strategie is bluffen. Een speler kan dan doen alsof hij kaarten van hoge waarde heeft, om de overige spelers af te schrikken. Meestal doet hij dat door (extreem) hoge inzetten te plaatsen. Een bekend fenomeen is het inzetten van al het geld (all-in). Het is vaak moeilijk te onderscheiden of een speler écht goede kaarten heeft of bluft, waardoor het steeds gokken is.

De combinaties

De volgende combinaties zijn mogelijk (van hoge waarde naar lage waarde):

Royal flush: een serie van vijf kaarten in volgorde. De kaarten moeten allemaal van dezelfde soort zijn. Bij een royal flush is de Aas steeds de hoogste kaart in de rij. bv. A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠

Straight flush: een serie van vijf kaarten in volgorde. De kaarten moeten allemaal van dezelfde soort zijn. Indien een andere speler dezelfde combinatie heeft, wint de speler met de hoogste volgorde. bv. 5♦ 6♦ 7♦ 8♦ 9♦

Four of a kind: een serie van vier kaarten die steeds dezelfde waarde hebben. bv. A♦ A♥ A♣ A♠ 8♠

Full house: een serie van drie kaarten die steeds dezelfde waarde hebben. bv. K♦ K♥ K♣ 10♥ 10♠

Flush: een serie van vijf kaarten, de volgorde is onbelangrijk, maar ze dienen wel van dezelfde soort te zijn. bv. 5♦ 10♦ 2♦ 4♦ Q♦

Straight (straat): een serie van vijf kaarten in volgorde. Ze dienen niet van dezelfde soort te zijn. bv. 5♦ 6♥ 7♥ 8♠ 9♣

Three of a kind: een serie van drie kaarten die allemaal dezelfde waarde hebben. bv. K♦ K♥ K♣ 8♥ 5♠

Two pairs (twee paar): Serie van twee paar kaarten. Één paar houdt in: twee kaarten van dezelfde waarde. bv. 5♦ 5♥ 8♥ 8♠ 9♣

One pair (één paar): Serie van één paar kaarten. Één paar houdt in: twee kaarten van dezelfde waarde. bv. Q♦ Q♥ 7♥ 4♠ 2♣

Highcard of no pair: als geen van de spelers bovenstaande combinatie heeft, wordt gekeken naar de hoogste kaart. Hierbij is de Aas de hoogste en 2 de laagste. bv. K♦ J♥ 5♥ 3♠ 2♣Waar online poker te spelen?
Hieronder een aantal poker rooms (klikbaar) waar Texas hold 'm live tegen medespelers gespeeld kan worden!
Titan Poker
TitanPoker
Direct spelen
:: Review
CDpoker
CDpoker
Direct spelen
:: Review
PokerStars
PokerStars
Direct spelen
:: Review

Poker en games

Spelregels van poker
Uitleg Caribbean poker
De beste poker rooms  • Echt spelen mag alleen vanaf 18.
  • Geen spam.
  • Uw spel niet meer onder bedwang?
  • Geen spelers uit Amerika.