Casino spel - Craps

Introductie
Craps is een dobbelspel waarbij de werper (shooter) met twee dobbelstenen speelt tegen andere spelers en de bank.

Het doel
Het doel is om zo snel mogelijk een 7 of een 11(ook wel naturals genoemd) te gooien, dan heeft de speler namelijk gewonnen en is de ronde simpelweg afgelopen. Heeft hij craps (2,3 of 12) gegooid, verliest hij en eindigt de ronde ook hier. Gooit hij een ander getal (4,5,6,8,9 of 10), heeft hij nog een tweede poging. Als hij datzelfde getal nog een keer kan gooien voordat hij een 7 gooit, heeft hij alsnog gewonnen. Het doel verschilt echter bij iedere speler: de andere spelers moeten juist gokken. Als een medespeler gokt dat de werper wint, wint hij ook.

De spelregels
Bij dit spel draait eigenlijk alles om wat de ‘shooter’ of de werper doet. Hij bepaalt namelijk welk getal er gegooid wordt en dat is ook meteen waar alle overige spelers op inzetten. Bij Craps is er een hele waslijst (complexe) inzetmogelijkheden. De speler heeft de keuze uit verschillende vakken op de speeltafel. Nadat alle inzetten geplaatst zijn, gooit de speler zijn eerste worp (Come Out). Bij een 7 of een 11 wint -
hij meteen, bij craps (2,3 of 12) verliest hij en in beide gevallen eindigt de ronde hier. Elk ander getal noemt men een ‘Point’. Er wordt dan door de croupier een bordje ‘On’ voor dit getal geplaatst bovenaan op de speeltafel. De werper kan dan net zolang gooien, tenzij hij een 7 gooit, tot hij ditzelfde getal weer bereikt. Dan heeft de werper dus alsnog gewonnen. Als hij de ‘point’ niet gooit maar in de plaats een 7, verliezen hij en de spelers die op hem gegokt hebben. De moeilijkheid in het spel zit vooral bij het inzetten. Allereerst is er de ‘Pass Line’. Men kan hierop enkel inzetten voordat de eerste worp (Come Out) achter de rug is. De speler denkt dan dat de werper zal winnen door ofwel de ‘natural’ te gooien of de tweede ‘point’ te gooien vooraleer hij de ‘natural’ bereikt. Daarnaast is er ook het tegengestelde hiervan: de ‘Don’t Pass Bar’. Wie hierop gokt, denkt dat de speler ofwel meteen ‘craps’ gooit of de ‘point’ niet kan dubbelen vooraleer er de ‘natural’ bereikt wordt. Er wordt dus vooral voor of tegen de werper gegokt. Twee gelijkaardige vakken zijn het ‘Come’ en ‘Dont Come Bar’-vak. Dit diende oorspronkelijk voor spelers die tijdens het spel erbij kwamen. Men mag achter pas inzetten op dit vak als de ‘point’ bekend is. Gooit de werper dan een 7 of een 11, winnen diegenen die op het ‘Come’-vak ingezet hebben. Indien hij ‘craps’ gooit, gaan de inzetten op het ‘Come’- vak verloren en winnen diegenen die op de ‘Don’t Come Bar’ ingezet hebben. Als de speler een ander getal gooit, wordt dit de ‘Come Point’ genoemd. De inzetten worden dan verplaatst naar het vakje bovenaan de speeltafel dat overeenkomt met het gegooide getal.
Verder is er nog de ‘Field’-inzet. Dat is een inzet die slechts geld voor de volgende worp. Men kan dan gokken op 2,3,4,9,10,11 of 12. Vervolgens zijn er nog de ‘Big 6 en Big 8’-inzetten. Deze inzetten kunnen tijdens het spel (dus na iedere ronde) veranderd, geplaatst of verwijderd worden. Men gokt hier dat er een 6 of een 8 gegooid zal worden voor de 7. Tenslotte is er nog het ‘Hardways’-vak. Hier komen de inzetten als men denkt dat de werper een getal dubbel gooit. Ook deze inzetten mogen tijdens het spel gewijzigd worden. Bij hetzelfde vak is ook nog het zogenaamde ‘Any Craps’ en ‘Any Seven’-vak. Hier denkt de gokker dat de volgende worp ofwel een 7, ofwel ‘craps’ is. Dit is echter de basis van Craps, er zijn nog tientallen andere inzetten mogelijk die wellicht enkel voor de kenners weggelegd zijn.


De uitbetalingen
Voor de meest ‘gemakkelijke’ inzetten – Pass Line, Don’t Pass Bar, Come en Don’t Come Bar – geldt er een 1 tegen 1 uitbetaling. Bij het ‘Field’- vak wordt men bij 3,4,9,10 en 11 1 tegen 1 uitbetaald, terwijl bij 2 en 12 een dubbele uitbetaling geldt. Het laatste is vaak ook aangegeven op de speeltafel zelf met ‘Pays Double’. Bij het ‘Hardways’-vak staat aangegeven hoeveel de bank uitbetaalt bij winst. De uitbetaling stijgt naargelang het getal naar de uitersten gaat (dubbel 6 of dubbel 1 worden het meest uitbetaald).


Waar craps te spelen?
Hieronder een aantal casino's (klikbaar) waar baccarat gespeeld kan worden!
Europa casino
Craps
Direct spelen
:: Review
32Vegas casino
Craps
Direct spelen
:: Review
Amsterdams casino
Craps
Direct spelen
:: Review

Casino Tropez
Craps
Direct spelen
:: Review
888 Casino
Craps
Direct spelen
:: Review
EuroGrand casino
Craps
Direct spelen
:: Review

Poker en games

Spelregels van poker
Uitleg Caribbean poker
De beste poker rooms  • Echt spelen mag alleen vanaf 18.
  • Geen spam.
  • Uw spel niet meer onder bedwang?
  • Geen spelers uit Amerika.