Casino spel - Backgammon

Introductie
Backgammon is een bordspel dat meestal gespeeld wordt door 2 spelers. Het speelbord bestaat uit 24 driehoeken, genaamd "punten". De punten zijn in 4 kwadranten verdeeld met ieder 6 punten. De kwadranten worden aangeduid met engelse termen. Dit zijn: Home board, Outer board en deze van je tegenstander. Tussen de home en outer board zit een rand die "bar" genoemd wordt. De punten zijn van 1 t/m 24, als begin het home board van de speler. Het eerste punt van speler 1 is dus gelijk aan het punt 24 van speler 2. Als het spel begint heeft elke speler 15 schijven op het bord, 5 schijven op punt 13, 2 schijven op punt 24, 3 schijven op punt 8 en 5 op 6.

Het doel
Het doel van backgammon is om al jouw schijven als eerste van het bord af te krijgen. Voorafgaand moeten jouw schrijven in jouw eigen home board krijgen, daarna mogen ze pas weggespeeld worden.

Het verplaatsen van de stenen
De spelers mogen om de beurt de stenen gooien. Als de stenen gegooit zijn mag een speler zijn schijven verplaatsen na aanleiding van het aantal ogen op de dobbelstenen (Zie figuur 1).

Het verplaatsen dient als volgt gedaan te worden:
- Een schijf kan alleen naar een open punt worden verplaatst. Dit is een punt waar minder dan twee schijven van jouw medespeler staan.
- De ogen van de dobbelstenen zijn twee vaste verschuivingen. Als er bijvoorbeeld 2 en 4 wordt gegooit, mag de speler 1 schijf 6 punten opschuiven. Dit mag alleen als 1 van de 2 tussenpunten vrij is (twee of vier punten van zijn startpositie).
- Als een speler dubbel gooit, mag hij 2 x het aantal zetten doen als aangegeven op de ogen van de dobbelsteen. Als een speler dubbelvier gooit, krijgt hij 4 vieren.
- Een speler is verplicht allebei de dobbelstenen te gebruiken, als dit regel gewijs mogelijk is. Kan er maar 1 van de stenen worden gebruikt, dan is dat verplicht. Mag je beide gebruiken maar niet tegelijk, dan moet het hoogste aantal ogen gebruikt worden. Als er dubbel is gegooit moeten er zoveel mogelijk getallen gebruiken waar mogelijk is.
Backgammon afbeelding 1
Figuur 1


Het plaatsen van stenen en slaan
Als er een schijf geplaatst wordt naar een punt waar precies 1 schijf van de tegenspeler staat, dan wordt deze eraf gehaald en op de bar geplaatst. Dit noemen we "slaan". Als de speler schijven op de bar heeft moet hij deze eerst het spel in brengen voordat er een andere zet gedaan mag worden. Dit vindt plaats door een schijf op een open punt te zetten op het home board van de tegenstander, dit moet overeenkomen met het aantal ogen van 1 van de gegooide stenen. Mits er geen vrij punt is dat met het aantal ogen van de dobbelsteen bezet kan worden, gaat de beurt voorbij. Mocht er na het inbringen van de schijven nog dobbelstenen over blijven, dan mogen deze gewoon nog gebruikt worden.

Afspelen
Als op een home board van een speler alle schijven staan mag hij deze gaan spelen. Dit gaat door middel van een schijf die gelijk is aan het gegooide aantal van het bord verwijderen. Dus als de speler een 3 gooit mag hij een schijf van punt 5 van het bord afhalen. Mocht er geen schijf aanwezig zijn op dit punt dan moet de speler een zet doen vanaf een punt op een hogere plaats. Als ook hier geen schijven meer op staan dan mag er een schijf weggehaalt worden van de hoogste plaats waar nog wel een schijf op ligt. Mocht er tijdens het uitspelen van de backgammon een schijf worden geslagen, dan moet de speler deze schijf weer terug proberen te krijgen op zijn home board voordat er verder gespeeld mag worden.

Doubleren
Op de bar bevind zich een dubbelsteen. Deze dubbelsteen is een dobbelstaan met op 6 kanten de getallen 1, 2, 4, 8, 16, 32 en 64. Als je gaat beginnen ligt het getal 1 naar boven en de steen in het midden van de bar. Hierbij mogen beide spelers doubleren. Doubleren mag alleen aan het begin van jouw beurt voordat je hebt gegooid. Als er gedoubleert wordt mag je tegenspeler kiezen of hij dit wil of niet. Als deze speler dit niet wil heb je meteen gewonnen. Als de speler dit wel wil dan wordt de dobbelsteen aan de kant van de tegenspeler neergelegt met het getal 2 naar bovengedraaid. Hierna mag alleen de speler aan de kant van de dubbelsteen doubleren. Na elke keer een succesvol doublet wordt de puntenwaarde van de steen verdubbeld en wordt deze bij de andere speler neergelegd.

Backgammons & Gammons
De speler die als eerst al zijn schrijven van het bord af heeft gespeeld heeft gewoon, en mag het aantal van de dobbelsteen hebben. Als de tegenstander niet een schijf van het bord af heeft kunnen spelen, noemen we dit gammon en krijgt de winnaar tweemaal het aantal punten op de steen. Als de verliezer ook nog geen schijf op zijn home board ontvangen heeft, noemen we dit backgammon en krijgt de winnaar 3 maal de dobbelwaarde.

HIER NOG EEN CASINO INVULLEN!!

Poker en games

Spelregels van poker
Uitleg Caribbean poker
De beste poker rooms  • Echt spelen mag alleen vanaf 18.
  • Geen spam.
  • Uw spel niet meer onder bedwang?
  • Geen spelers uit Amerika.